Συστήματα Διερμηνείας – Μεταφραστικός Εξοπλισμός

Σε περιπτώσεις στις οποίες οι ομιλίες πραγματοποιούνται σε άλλη γλώσσα και απαιτείται μετάφραση, παρέχεται ολοκληρωμένο το απαραίτητο σύστημα για την υπηρεσία ταυτόχρονης διερμηνείας.

– Καμπίνες διερμηνείας ISO 4043

– Συστήματα διερμηνείας /εξοπλισμός

– Ασύρματοι δέκτες / ακουστικά

– Γραμματεία διανομής και παραλαβής  δεκτών / ακουστικών καθ’ όλη τη διάρκεια των ομιλιών