Συστήματα Διερμηνείας – Μεταφραστικός Εξοπλισμός

Σε περιπτώσεις στις οποίες οι ομιλίες πραγματοποιούνται σε άλλη γλώσσα και απαιτείται ταυτόχρονη διερμηνεία, παρέχεται ολοκληρωμένο το νέο ψηφιακό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, συμβατό με το πιο πρόσφατο διεθνές ISO για τα ψηφιακά συστήματα διερμηνείας.

– Καμπίνες διερμηνείας ISO 4043

– Συστήματα διερμηνείας /εξοπλισμός ISO 20109

– Ασύρματοι δέκτες / ακουστικά

– Γραμματεία διανομής και παραλαβής  δεκτών / ακουστικών καθ’ όλη τη διάρκεια των ομιλιών