Πληροφορική – Barcode

Η εταιρία μας παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής για συνέδρια και παρουσιάσεις:

– Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών

– Ασύρματα χειριστήρια παρουσιάσεων / laser pointers

– Ηλεκτρονικές πινακίδες LED για την προβολή των ονομάτων των ομιλητών και των προέδρων

– Ψηφιακό χρονόμετρο για την τήρηση του χρόνου των παρουσιάσεων

– Γραφείο υποδοχής εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την παραλαβή, τον έλεγχο, την ταξινόμηση των διαφανειών των ομιλητών και την μεταφορά τους μέσω δικτύου στους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για την προβολή εντός της αίθουσας

– Συστήματα ωρομέτρησης παρακολούθησης συνέδρων Barcode