Ηχογράφηση

Η ηχογράφηση κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου ή μιας εκδήλωσης, αποτελούν μια εξειδικευμένη υπηρεσία υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Η ιδιαιτερότητα της ηχογράφησης, καθιστά τον άρτιο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας. Μπορούμε να σας παρέχουμε:

– Ηχογράφηση ομιλιών και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδρίων

– Πολυκάναλη ηχογράφηση συναυλιών