Βιντεοσκόπηση – Video Production

Η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης αποτελεί μια επιπλέον διαδικασία αρκετά σημαντική, τόσο για την τήρηση αρχειακού υλικού όσο και για την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο. Η υψηλή ευκρίνεια και η σωστή επεξεργασία της εικόνας, διασφαλίζονται από τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και τους πλέον  κατάλληλους συνεργάτες. Μπορούμε να σας παρέχουμε :

– Βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης με μία ή και περισσότερες κάμερες  υψηλής ευκρίνειας

– Επεξεργασία / μοντάζ και συγχρονισμός του video του ομιλητή με τις διαφάνειες για ταυτόχρονη αναπαραγωγή τους σε διαφορετικά παράθυρα

– Παραγωγή εταιρικών και διαφημιστικών video / promotion clips

– Προσθήκη τίτλων και λογότυπων στο video

– Δημιουργία DVD με διαδραστικό menu επιλογών και διαχωρισμό σε κεφάλαια

– Εκτύπωση στον δίσκο και στο εξώφυλλo

– Ζωντανή video κάλυψη