Ασύρματη Ψηφοφορία IVS

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια διαδραστική παρουσίαση στην οποία θα συμμετέχει ενεργά και το ακροατήριο, μπορούμε να το επιτύχουμε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ασύρματης ψηφοφορίας IVS.

Το ακροατήριο, με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου πολλαπλών επιλογών ή με την χρήση mobile devices όπως smart phones & tablets, έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις, επιλέγοντας από δύο έως δέκα απαντήσεις. Η υπηρεσία ασύρματης ψηφοφορίας υποστηρίζει:

– Εμφάνιση των αποτελεσμάτων με ποσοστό επί τοις εκατό ή αριθμητικά

– Εμφάνιση των αποτελεσμάτων με τη χρήση γραφικών(διαγράμματα, μπάρες)

– Επιλογή άμεσης εμφάνισης των αποτελεσμάτων μετά από κάθε ερώτηση

– Επιλογή εμφάνισης όλων των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης